۰ سبد خرید

kotlin - نوری آکادمی

آموزش لامبدا فانکشن در برنامه نویسی کاتلین با 9 گام!

آموزش لامبدا فانکشن در برنامه نویسی کاتلین با 9 گام!

کوروتین چیست؟ coroutine در اندروید

کوروتین چیست؟ coroutine در اندروید

null safety چیست؟ null safety در کاتلین

null safety چیست؟ null safety در کاتلین

کاتلین یا جاوا ؟ کدومش برای برنامه نویسی اندرروید بهتره؟

واسه برنامه نویسی اندروید کدومش بهتره؟ کاتلین یا جاوا؟

این سوالی هستش که ممکنه شمام از خودتون پرسیده باشید.

یا اگه اول راه هستی، حتما این دغدغه رو داری که کدومش بهتره؟
کاتلین یا جاوا ؟ کدومش برای برنامه نویسی اندرروید بهتره؟

شروع جشنواره نوروزی 1402

یک میلیون تومان تخفیف