سبد خرید

بروز بودن - نوری آکادمی

برای بروز بودن توی برنامه نویسی باید چیکار کنیم؟

ما به عنوان برنامه نویس باید همیشه بروز باشیم. چرا که تکنولوژی ها مدام در حال بروز رسانی هستن و تگر بر‌وز نباشیم مطمئنا بعد از یک مدتی کنار گذاشته خواهیم شد.
برای بروز بودن توی برنامه نویسی باید چیکار کنیم؟