ادغام ایمیل با شماره موبایل

در نسخه جدید سایت شماره موبایل جایگزین ایمیل شده، پس برای ورود به حساب کاربری یا ساختن یک حساب کاربری جدید شماره موبایل ضروری هستش.